Foto: Marthe Hagelien

Under Oslo Jazzfestival i august spilte en rekke fantastiske barn på Musikkplakaten.